Forslag fra Eva Funder Fleischer, vedtatt til framsettelse av Kjellbjørg Lunde og Theo Koritzinsky, til ny § 110 A i Grunnloven

Sikring av individets rettigheter i miljøvernsaker (Dokument nr. 12:14 for 1987-88, innst. S. nr. 162 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.05.1992 Innst. S. nr. 162 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 25.05.1992