Framlegg fra Einar Førde og Liv Aasen til ny § 110 B, § 103, § 94 eller § 112 i Grunnloven ( vern av miljøet)

Dokument nr. 12:15 for 1987-88, innst. S. nr. 163 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.05.1992 Innst. S. nr. 163 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 25.05.1992