Samarbeidet i NATO i 2010

Meld. St. 24 (2010-2011), Innst. 413 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2011 Innst. 413 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet utenriks- og forsvarskomiteens innstilling til Meld. st. 24 (2010-2011) angående samarbeidet i NATO i 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2011