Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv.

Prop. 121 S (2010-2011), Innst. 408 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2011 Innst. 408 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok enstemmig bevilgninger på statsbudsjettet 2011 i forbindelse med lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet, samt øvrige reguleringer i tråd med protokoll av 29. april 2011, med virkning fra 1. mai 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011