Stortinget - Møte mandag den 23. mai 2011 kl. 12

Dato: 23.05.2011

Referatsaker

Sak nr. 8 [18:34:06]

Referat

 • 1.(349)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Macaos Spesielle Administrative Region i Folkerepublikken Kina om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 29. april 2011 (Prop. 122 S (2010–2011))

 • 2.(350)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal, undertegnet i Lisboa 10. mars 2011 (Prop. 123 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes finanskomiteen.

 • 3.(351)

  Endringar i offentleglova (Prop. 125 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4.(352)

  Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2011 mv. (Prop. 121 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5.(353)

  Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag (Prop. 124 S (2010–2011))

 • 6.(354)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Laila Dåvøy, og Line Henriette Hjemdal om sikrere og bedre fremkommelighet for syklister (Dokument 8:145 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.