Endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap

Prop. 127 S (2010-2011), Innst. 442 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2011 Innst. 442 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstmmig vedtatt regjeringens forslag til endring i regulativ for utskrivne vernepliktige mannskaper.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011