Endringer i straffegjennomføringsloven m.v

Prop. 93 L (2010-2011), Innst. 384 L (2010-2011), Lovvedtak 56 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 384 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffegjennomføringsloven m.v. Endringene innebærer at den som ikke evner å betale en bot, kan gjennomføre den subsidiære fengselsstraffen som bøtetjeneste utenfor fengsel.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2011