Forslag fra stortingsrepresentantene Tore A. Liltved, Siri Frost Sterri og Petter Thomassen om endring av forskriftene om kringkastingsreklame

Dokument nr. 8:49 for 1990-91, innst. S. nr. 26 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Petter Thomassen, Siri Frost Sterri, Tore A. Liltved Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 01.11.1991 Innst. S. nr. 26 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 18.11.1991