Norges samarbeid med utviklingslandene 1990

St.meld. nr. 49 for 1990-91, innst. S. nr. 89 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.01.1992 Innst. S. nr. 89 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.03.1992