Valg av et varamedlem til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU)

Innst. 225 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 21.02.2011 Innst. 225 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 24.02.2011