Representantforslag om tiltak for å bedre mulighetene til å ta vare på fredede bygninger

Dokument 8:110 S (2010-2011), Innst. 399 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Lødemel, Gunnar Gundersen, Ingjerd Schou, Olemic Thommessen, Siri A. Meling Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 06.06.2011 Innst. 399 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Høyre, hvor man ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget med forslag til et sett med bedre stimuli til vedlikehold av fredede bygninger. Forslaget fikk støtte fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, og forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2011