Representantforslag om å innføre fleksibelt avgiftssystem for drivstoff, samt redusere avgiftene på drivstoff

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan-Henrik Fredriksen, Kenneth Svendsen, Oskar J. Grimstad, Ulf Isak Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.04.2011 Innst. 311 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å innføre fleksibelt avgiftssystem for drivstoff, samt redusere avgiftene på drivstoff. Flertallet bifalt ikke forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2011

   Behandlet i Stortinget: 19.05.2011