Representantforslag om å innføre fleksibelt avgiftssystem for drivstoff, samt redusere avgiftene på drivstoff

Dokument 8:106 S (2010-2011), Innst. 311 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan-Henrik Fredriksen, Kenneth Svendsen, Oskar J. Grimstad, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 28.04.2011 Innst. 311 S (2010-2011)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å innføre fleksibelt avgiftssystem for drivstoff, samt redusere avgiftene på drivstoff. Flertallet bifalt ikke forslaget.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 28.04.2011

      Behandlet i Stortinget: 19.05.2011