Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Ulf Leirstein, Jan-Henrik Fredriksen og Oskar J. Grimstad om å innføre fleksibelt avgiftssystem for drivstoff, samt redusere avgiftene på drivstoff med 2 kroner fra 1. mai 2011

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 28. april 2011

Torgeir Micaelsen

Dag Ole Teigen

leder

ordfører