Samtykke til ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 9 til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, om individets rett til å bringe saker inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol

St.prp. nr. 99 for 1990-91, innst. S. nr. 9 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.10.1991 Innst. S. nr. 9 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 04.11.1991