Samarbeidet i Atlanterhavspaktens organisasjon i 1990 ( NATO)

St.meld. nr. 51 for 1990-91, innst. S. nr. 69 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt for forsvarskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 11.12.1991 Innst. S. nr. 69 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 16.12.1991