Oversendelsesforslag vedrørende strategi som gjør det lettere å drive næringsutvikling og skape arbeidsplasser i kommuner med høy andel vern

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet