Årsmelding til Stortinget fra Stortingets EOS-utvalg for 2010

Dokument 7 (2010-2011), Innst. 387 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 387 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen årsmelding fra EOS-utvalget. I årsmeldingen gjøres det rede for utvalgets arbeid i 2010, herunder inspeksjoner i Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Komiteen sier i sin innstilling at EOS-utvalgets arbeid er viktig for å sikre at de hemmelig tjenester har tillit i befolkningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2011