Forslag fra stortingsrepresentantene Per Aunet, Anne Aakervik og Ragnhild Queseth Haarstad om å opprette en internasjonal miljø- og utviklingspris

Dokument nr. 8:56 for 1990-91, innst. S. nr. 169 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Aakervik, Per Aunet, Ragnhild Queseth Haarstad Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 21.05.1992 Innst. S. nr. 169 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.1992

   Behandlet i Stortinget: 26.05.1992