Representantforslag om å forbedre ordningen med gruppe 2-biler til personer med alvorlige funksjonsnedsettelser

Dokument 8:124 S (2010-2011), Innst. 43 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.11.2011 Innst. 43 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartet om å forbedre ordningen med gruppe 2-biler til personer med alvorlige funksjonsnedsettelser. Det ble i innstillingen vist til den kommende behandlingen av statsbudsjettet for 2012 der en utvidelse av stønadsordningen foreslås, jf. Prop. 1 S (2011-2012). Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2011