Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om å be Regjeringen sørge for at sosialkomiteens intensjoner i Innst. S. nr. 240 for 1989-90 om bl.a. ikke å foreta tvangsflytting av mennesker med psykisk utviklingshemming blir gjennomført

Dokument nr. 8:58 for 1990-91, innst. S. nr. 61 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.12.1991 Innst. S. nr. 61 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1991