Representantforslag om en endring av barneloven for foreldres plikt til å betale tilskudd for myndige barn som flytter ut av hjemmet

Dokument 8:125 S (2010-2011), Innst. 357 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Linda C. Hofstad Helleland, Torbjørn Røe Isaksen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.05.2011 Innst. 357 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag om en endring av barneloven angående foreldres plikt til å betale tilskudd for myndige barn som flytter ut av hjemmet. Forslaget ble ikke vedtatt, men ble vedlagt protokollen

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2011