Skatteopplegget 1992 - Lovendringer

Ot.prp. nr. 3, innst. O. nr. 20, besl. O. nr. 16-18 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1991 Innst. O. nr. 20 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 06.12.1991

   Behandlet i Lagtinget: 12.12.1991