Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Aune lista om lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere ( selskapsskatteloven) ( børsnoterte aksjer)

Forslag nr. 1, side 15, i Innst. O. nr. 20 for 1991-92, og ble vedtatt sendt tilbake til komiteen 6. desember 1991

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 17.12.1991 Innst. O. nr. 35 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.1991

   Behandlet i Odelstinget: 16.01.1992

   Behandlet i Lagtinget: 23.01.1992