Auka låneramme i Husbanken

Prop. 94 S (2010-2011), Innst. 313 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 03.05.2011 Innst. 313 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å øke Husbankens låneramme fra 15 til 20 milliarder kroner for inneværende år (2011).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 05.05.2011