Representantforslag om gjennomgang av kulturminnepolitikken

Dokument 8:129 S (2010-2011), Innst. 401 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henning Skumsvoll, Ib Thomsen, Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.06.2011 Innst. 401 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Fremskrittspartiet, hvor man ber Regjeringen legge frem en stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2011