Omstilling i Askim

St.prp. nr. 2, innst. S. nr. 23 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 01.11.1991 Innst. S. nr. 23 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 04.11.1991