Samtykke til godkjennelse av en Endringsprotokoll til Avtale om Det nordiske bistandssamarbeidet av 5. mars 1981 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige

St.prp. nr. 3, innst. S. nr. 8 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 23.10.1991 Innst. S. nr. 8 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 04.11.1991