Representantforslag om 4 mrd. kroner ekstra i straksbevilgning til vedlikeholdstiltak på veinettet

Dokument 8:133 S (2010-2011), Innst. 351 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 24.05.2011 Innst. 351 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Forslag fra Fremskrittspartiet om ekstrabevilgning på statsbudsjettet for 2011 med 4 mrd, kroner til vedlikeholdstiltak på veinettet, ble ikke vedtatt av Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2011