Nasjonalbudsjettet 1992 og saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1992

St.meld. nr. 1 og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 13, Budsjett-innst. S. II for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.12.1991 Budsjett-innst. S. II (1991-92)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 18.12.1991

      Behandlet i Stortinget: 19.12.1991