Årsrapport for 2010 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

Dokument 18 (2010-2011), Innst. 352 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2011 Innst. 352 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet årsrapporten for 2010 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Innstillingen fra justiskomiteen om årsrapporten ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2011