Utbygging og drift av Knarr

Prop. 99 S (2010-2011), Innst. 377 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 377 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt regjeringens forslag til utbygging og drift av Knarr. Feltet er et oljefelt, som også inneholder noe gass. De utvinnbare ressursene for Knarr sentral er anslått til mellom 8 og 16 mill. Sm3 oljeekvivalenter (o.e). Stortinget har også vedtatt å gi tillatelse til plan for anlegg og drift av rørledningene fra Knarr.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2011