Pensjonar frå statskassa

Prop. 108 S (2010-2011), Innst. 367 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 27.05.2011 Innst. 367 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget ha behandlet pensjoner fra statskassa til lokalt tilsette arbeidstakerer ved norske utanriksstasjoner. Ordninga med pensjon fra statskassen gjelder grupper som ikke kan tjene opp pensjonser i Statens pensjonskasse på vanlig måte. Pensjoner som ble utbetalt i 2010 var på kr 19 772 781. Det er bevilget kr 20 900 000 på kap. 611 Pensjoner av statskassen, post 1 Driftsutgifter, på statsbudsjettet for 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2011