Forslag fra stortingsrepresentantene Thea Knutzen, Per-Kristian Foss og Johan C. Løken om å åpne for pensjonssparing i bank

Dokument nr. 8:1, innst. S. nr. 120 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Johan C. Løken, Per-Kristian Foss, Thea Knutzen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 20.03.1992 Innst. S. nr. 120 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 24.03.1992