Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010

Dokument 2 (2010-2011), Innst. 380 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 380 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Riksrevisjonens årsmelding for 2010. I innstillingen gir kontroll- og konstitusjonskomiteen uttrykk for at det brede tilfanget av revisjonsrapporter fra Riksrevisjonen gir Stortinget mulighet til å utøve en god kontroll med forvaltningen. Årsrapporten vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2011