Representantforslag om å utarbeide undervisningsmateriell om norske krigsseileres innsats under andre verdenskrig

Dokument 8:142 S (2010-2011), Innst. 22 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bente Thorsen, Jon Georg Dale, Tord Lien Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 20.10.2011 Innst. 22 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag om å be regjeringen sørge for at det utarbeides undervisningsmateriell om norske krigsseileres innsats. og bl.a. understreket betydningen av denne innsatsen og av at skoleverket innenfor læreplanens kompetansemål legger vekt på dette. Forslaget fikk Fremskrittspartiets stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2011

   Behandlet i Stortinget: 11.11.2011