Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Makedonia

Prop. 109 S (2010-2011), Innst. 416 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2011 Innst. 416 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Makedonia.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011