Utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II

Prop. 113 S (2010-2011), Innst. 398 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 06.06.2011 Innst. 398 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig godkjent regjeringens forslag til utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II. Feltene har vært i produksjon henholdsvis siden 1971 og 1979, og prosjektene er en videreutvikling av produserende felt. Stortinget har også samtykket i at Petoro AS, som rettighetshaver for statens direkte deltakerandel (SDØE), kan delta i utbygging og drift av Ekofisk sør og Eldfisk II. SDØE sin andel av investeringskostnadene utgjør 3,2 mrd. 2011-kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2011