En særskilt garantiordning for eksportkreditter til Sovjetunionen

St.prp. nr. 18, innst. S. nr. 60 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen (Utkast til innstilling er forelagt utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse) (innst. S. nr. 60, sendt tilbake til komiteen 10. desember 1991) Innstilling avgitt 05.12.1991 Innst. S. nr. 60 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1991