En særskilt garantiordning for eksportkreditter til de baltiske stater og til republikker utgått fra det tidligere Sovjetunionen

St.prp. nr. 18, innst. S. nr. 103, jf. innst. S. nr. 60 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen (Endret konklusjon) (Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og konstitusjonskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 27.02.1992 Innst. S. nr. 103 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 12.03.1992