Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Macaos Spesielle Administrative Region i Folkerepublikken Kina

Prop. 122 S (2010-2011), Innst. 415 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2011 Innst. 415 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i å sette i kraft en overenskomst mellom Norge og Macaos Spesielle Administrative Region i Folkerepublikken Kina om opplysninger i skattesaker.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011