Delvis bompengefinansiering av Fosenpakka i Sør- og Nord-Trøndelag

Prop. 124 S (2010-2011), Innst. 409 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2011 Innst. 409 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt at bompengeselskap får samtykke til å kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak innenfor Fosenpakka i Nord- og Sør-Trøndelag. Fosenpakka omfatter 17 prosjekt fordelt på 3 delpakker, med prosjekt i prioritert rekkefølge og med et totalt kostnadsoverslag på 1,7 mrd. kroner. I denne omgang er det lagt opp til finansiering av prosjekt og tiltak innenfor delpakke 1 og 2 som er kostnadsregnet til 1,3 mrd. kroner, og som skal bl.a. delfinansieres av bompenger med 977 mill. kroner. Det er lagt opp til innkreving av bompenger i 15 år, og med oppkreving i ferjesambanda Brekstad-Valset og Flakk-Rørvik og vidare på ein bomstasjon ved fv. 715.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2011