Endringer i bevilgninger under programområdene 29. Sosiale formål, 30. Helsevern og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 1991 ( Dagpenger) ( Sykepenger)

St.prp. nr. 31, unntatt kap. 2541 og 2542, innst. S. nr. 63 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.12.1991 Innst. S. nr. 63 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1991