Endringer på statsbudsjettet for 1991 under programområdene 29. Sosiale formål, 30. Helsevern og 33. Arbeidsliv i statsbudsjettet for terminen 1991

St.prp. nr. 31, kap. 2541 og 2542, innst. S. nr. 46 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 27.11.1991 Innst. S. nr. 46 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 09.12.1991