Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 under Finans- og tolldepartementet ( Ekstraordinære sysselsettingstiltak)

St.prp. nr. 22, kap, 2310, innst. S. nr. 45 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 27.11.1991 Innst. S. nr. 45 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1991