Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1991 under Finans- og tolldepartementet ( Skipsfinansiering) ( Fiskebåtfinansiering) ( Skatte- og avgiftsinnkreving)

St.prp. nr. 22, unntatt kap. 2310, innst. S. nr. 47 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1991 Innst. S. nr. 47 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1991