Søknad fra Hans Tranekjer Andersen om å bli naturalisert norsk borger etter Grunnloven § 75 bokstav m

Innst. 412 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2011 Innst. 412 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget innvilget søknad om naturalisering av norsk borger, Hans Tranekjer Andresen, jf. Grunnloven § 75 bokstav m, jf. § 92 bokstav d.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2011