Representantforslag om en fremtidsplan for å sikre en valgfri og verdig eldreomsorg for alle

Dokument 8:155 S (2010-2011), Innst. 196 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erlend Wiborg, Harald T. Nesvik, Kari Kjønaas Kjos, Per Sandberg, Per Arne Olsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 196 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med vekslende flertall stemt ned forslag fra Fremskrittspartiet om en framdriftsplan for å sikre en valgfri og verdig eldreomsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2012

   Behandlet i Stortinget: 01.03.2012