Endringer under enkelte kapitler under Finans- og tolldepartementet i statsbudsjettet for 1992

St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6, Budsjett-innst. S. nr. 6, Tillegg nr. 1 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.1991 Budsjett-innst. S. nr. 6 Tillegg nr. 1 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.1991

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1991