Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet