Skriftlige spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dette dokument

  • Dokument nr. 15 (2000-2001)
  • Dato: 27.11.2000

Innhold

Liste over spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

 

For å sikre kvaliteten på fremstillingen av tabeller og figurer i spørsmål til skriftlig besvarelse med svar (dokument nr. 15) er disse dokumentene også tilgjengelige i pdf.

Dokument nr. 15 (2000-2001) (5 Mb)